Copyright

Kristien Hens

Published On

2023-09-18

Page Range

pp. 189–198

Language

  • Dutch; Flemish

Print Length

10 pages

14. Zorgende verantwoordelijkheid

Ik beschrijf een zorgethische benadering die verder gaat dan individuele menselijke relaties, gebruikmakend van de ideeën van Joan Tronto, Maria Puig De La Bellacasa en Viola Cordova. Ik beargumenteer dat een zorgethiek die nuttig is voor bio-ethici het louter menselijke overstijgt en een onderliggende waarheid weerspiegelt dat het menselijk bestaan verstrengeld is met de wereld als geheel.

Contributors

Kristien Hens

(author)
Lecturer (Philosophy) at University of Antwerp

Kristien Hens is onderzoeksprofessor bio-ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Ze bestudeert de normatieve implicaties van concepten van biologie, de ethiek van ontwikkelingsdiversiteit en heeft een bijzondere interesse in de overlap tussen milieu-ethiek en gezondheidsethiek. Ze is de hoofdonderzoeker van het NeuroEpigenEthics project, dat werd gefinancierd door een ERC Starting Grant. Ze is de auteur van Towards an Ethics of Autism (Open Book Publishers) en Chance Encounters (Open Book Publishers).