Copyright

Kristien Hens

Published On

2023-09-18

Page Range

pp. 163–180

Language

  • Dutch; Flemish

Print Length

18 pages

12. Standpunten

Als we de normativiteit van concepten als pathologie serieus nemen, betekent dit dat we zowel in de ontmoeting tussen individuele patiënten en verzorgers, als bij het evalueren van de impact van systemische beslissingen, aandacht moeten besteden aan ervaringen en gesitueerde kennis. In dit hoofdstuk bespreek ik standpuntenepistemologie. Ik beargumenteer dat het waarborgen van een ethische wetenschappelijke en klinische praktijk inhoudt dat we de gezichtspunten moeten meenemen en expliciet aandacht moeten besteden aan degenen die gemarginaliseerde posities in de gezondheidszorg hebben ingenomen. Als we willen begrijpen wat gezondheid en pathologie betekenen voor verschillende mensen, betekent dit dat we oprecht moeten geïnteresseerd zijn in de mensen die meestal genegeerd worden.

Contributors

Kristien Hens

(author)
Lecturer (Philosophy) at University of Antwerp

Kristien Hens is onderzoeksprofessor bio-ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Ze bestudeert de normatieve implicaties van concepten van biologie, de ethiek van ontwikkelingsdiversiteit en heeft een bijzondere interesse in de overlap tussen milieu-ethiek en gezondheidsethiek. Ze is de hoofdonderzoeker van het NeuroEpigenEthics project, dat werd gefinancierd door een ERC Starting Grant. Ze is de auteur van Towards an Ethics of Autism (Open Book Publishers) en Chance Encounters (Open Book Publishers).