Copyright

Kristien Hens

Published On

2023-09-18

Page Range

pp. 59–78

Language

  • Dutch; Flemish

Print Length

20 pages

5. Ontwikkeling en ethiek

Voortbouwend op eerdere discussies over genen en epigenetica, beschrijf ik ethische discussies in de epigenetica. Ik betoog dat het vruchtbaar is om een langetermijns-, ontwikkelings- en dynamisch perspectief op het leven te hanteren. Ik beschrijf hoe zo'n perspectief de manier verandert waarop we denken over traditionele bio-ethische discussies zoals die over embryoselectie en het identiteitsprobleem.

Contributors

Kristien Hens

(author)
Lecturer (Philosophy) at University of Antwerp

Kristien Hens is onderzoeksprofessor bio-ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Ze bestudeert de normatieve implicaties van concepten van biologie, de ethiek van ontwikkelingsdiversiteit en heeft een bijzondere interesse in de overlap tussen milieu-ethiek en gezondheidsethiek. Ze is de hoofdonderzoeker van het NeuroEpigenEthics project, dat werd gefinancierd door een ERC Starting Grant. Ze is de auteur van Towards an Ethics of Autism (Open Book Publishers) en Chance Encounters (Open Book Publishers).