Copyright

Kristien Hens

Published On

2023-09-18

Page Range

pp. 19–28

Language

  • Dutch; Flemish

Print Length

10 pages

3. Onderzoeksethiek

In dit hoofdstuk stel ik een toenadering voor tussen bio-ethiek en wetenschapsfilosofie, in het bijzonder filosofie van de biologie. Ik beschrijf de casus van Paolo Macchiarini en wat we hieruit kunnen leren over onderzoeksethiek. Ik gebruik de ideeën van Mary Midgley over filosofische loodgieterij om te beargumenteren dat het helpen van wetenschappers om concepten juist te krijgen de eerste ethische stap in de wetenschap is. De praktijken van wetenschapsfilosofen en bio-ethici zijn dus niet zo verschillend, hoewel er een grote kloof lijkt te bestaan tussen deze disciplines.

Contributors

Kristien Hens

(author)
Lecturer (Philosophy) at University of Antwerp

Kristien Hens is onderzoeksprofessor bio-ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Ze bestudeert de normatieve implicaties van concepten van biologie, de ethiek van ontwikkelingsdiversiteit en heeft een bijzondere interesse in de overlap tussen milieu-ethiek en gezondheidsethiek. Ze is de hoofdonderzoeker van het NeuroEpigenEthics project, dat werd gefinancierd door een ERC Starting Grant. Ze is de auteur van Towards an Ethics of Autism (Open Book Publishers) en Chance Encounters (Open Book Publishers).