Open Book Publishers logo Open Access logo
  • button
  • button
  • button
GO TO...
Contents
Copyright
book cover
BUY THE BOOK

Index

Abramson, Henry ix

Americans 83

Anarchism 4, 24

Andriievskyi, Opanas 22

Army of the South 6465

Army of the Ukranian Republic (see also Petliura, Symon Vasylovych) viii, x, 1, 22 , 61

Bakhmach 30

Balashov 32

Bandarenko 50

Beilis, Menakhem Mandel 70

Belogortsev (Commander of the Second Terek Plastun Brigade) 58, 62, 84

Berkovich 44

Beznebov (Lieutenant Colonel) 49

Bila-Tserkava 30, 3637, 39, 41, 44, 46, 4950, 63, 75, 81, 84

Black Hundreds 5, 8, 58

Bloody pogroms 3132

Bloody Pogroms 25, 48, 62, 67, 6970, 7778, 84

Bobrovytsia 2930, 34, 37, 39, 51, 68

Bogodukhov 49, 73

Bogun Regiment 71

Bohuslav 2830, 3940, 46

Bolshevik Army 1, 4, 81

Bolshevism 2225, 2729, 3235, 3738, 42, 48, 5661, 6364, 6769, 7176, 7879, 8184

Borbatenko (Deputy) 52

Boryspil 34, 4041, 44, 4647, 49, 73

Borzna 3031, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56

Boyarka 40, 47, 49, 52, 63, 93

Brandes 33

Bredov 95

Bredov, Nikolai (General) 32, 39, 62, 68, 71, 8083

Briggs, Charles James (General) 83

Bronstein, Lev Davidovich (Trotsky) 64, 68, 7071

Bruk, M. S. 59

Caucasus 49, 59

Central Committee of the Peasants’ Union 22

Central Rada 22, 61

Chechens 49, 58, 62

Cheka 6970, 72

Cherkasy 2930, 32, 39, 4144, 4950, 75, 7778, 83

Cherniavsky (Governor) 7576

Chernihiv 2932, 35, 39, 41, 45, 47, 71

Chernobyl 6162

Chernovitz 87

Chernov, Viktor Mikhailovich (Lieberman) 6465

Christians 31, 3337, 4042, 52, 54, 5657, 62, 69, 71, 75, 84

Christoforov (Colonel) 79

Committee 94

Committee of the Union for the Regeneration of Russia 80

Communism 22, 24, 31, 4445, 69, 71

Constituent Assembly 2728

Cossacks 28, 3337, 3941, 43, 4649, 54, , 5859, 6163, 7273, 75, 77, 79, 8184

Dekonsky 51

Denikin 95

Denikin, Anton Ivanovich (General) viii, 2223, 2930, 33, 40, 5859, 6567, 70, 7475, 80, 8283, 8587

Directorate 22, 2425, 48, 61

Di velt (Newspaper) 71, 87

Dniester River 57

Don 28, 31, 33, 36, 59, 6465, 80

Dragomirov, Vladimir Mikhailovich (General) 3839, 48, 56, 59, 66, 76, 80, 84

Dubnow, Simon 34, 9

Duma 70

Dymer 4749

Dzhurin 33, 41, 45

Engelgardt, B. 70

Entente 67, 82

Evalenko, Ben-Zion 45

Fastiv 3032, 34, 3940, 4452, 5658, 62, 71, 84, 93

Felshtin 25, 42

Filipenko, Grigory Ivanovich 57

Gergel, Nokhem vii, xi, 2

Gilley, Christopher ix

Glikin 33

Gogolenko 47, 52

Goldenberg, Z. 59

Goldman, Boris (Gorev) 64

Golovk (Centurion) 77

Gonta, Ivan 40

Grigoriev, Nikifor 1, 23, 2526, 28, 42

Grimm, E. 70

Griny 61

Grossman 44

Guliayev (Senator) 57

Halpern, Israel 50

Hershonovich 82

Holocaust (see also Shoah) vii, viii, xi, 5, 8, 12

Hornostapol 6162

Horodyshche 29, 32, 41, 4546, 49, 52, 54, 62

Hostomel 30, 41, 4647

Ignatiev, Pavel Nikolayevich 67

Ignatovka 47

Irpen 32, 56

Ismailov Regiment 63

Jadwin (General) 83

Jewish 9395

Jews 93, 95

Kaharlik 35, 4445, 47

Kalgushkin (Ensign) 49

Kalyus 33

Kaniv 30

Karpov (Colonel) 73

Katz 33

Kerensky, Alexander 64

Kharkiv 2930, 33, 39, 45, 52, 59, 66, 75, 95

Kharkiv Vegetarian Society 33

Khazov (General) 83

Khmelnytsky, Zynoviy Bohdan 40

Khonak, Aleksander and Peter 57

Khorol 30

Khvostaty, Grigory 33

Kiev 23, 2832, 3435, 3843, 4550, 5354, 5657, 59, 6162, 66, 6872, 75, 8087, 9395

Kiev City Hall 5657, 75

Kiev Committee of the Union for the Regeneration of Russia 80

Kiev-Kozyatyn Line 30

Kievlyanin (Newspaper) 5, 8, 38, 57, 5960, 6668, 70, 72, 74

Kievskaya Rus (Newspaper) 62

Kisman 45

Kobyzhcha 35, 47

Kokhnyn 42

Kolchak, Aleksandr Vasilyevich (Admiral) 28, 83

Koldubitskaya Colony 48

Koldubitskaya-Obraz-Tsovaya 47

Koldubitsk-Obraztsova 93

Konotop 3031, 41, 52

Korosten 25

Korsun 29, 34, 43, 4546, 49, 5456, 84

Kovno 82

Kozhanka 58

Kozlov 32, 69

Kozyn 41, 47

Kremenchug 30, 43, 4950, 62, 75

Kreshchatik Street 56

Krivoye-Ozero 3132, 41, 44, 4647, 49, 51

Kuban 36, 65, 86

Kuban Cossacks 28, 33, 49, 5859, 75

Kundo (Cavalry Captain) 50

Kuzhi 82

Kuzmichov (Ensign) 50

Labinsk Regiment 84

Ladizhensky 7576

League to Combat Anti-Semitism 95

Leib-Guard Preobrazhenska 49

Lilegart 44

Limin 52

Lithuania 82

Lozovaya 51

Lubny 71

Lutshinets 45

Mai-Mayevsky (General) 7475, 80, 83

Makarenko, Andrii 22

Makarov 30, 35, 46

Makhno, Nestor Ivanovych vii, 1, 23, 25, 32, 67, 79

Mamontov, Konstantin 32, 69

Mariiampil 82

Mass pogroms 49

Mass Pogroms 31, 39, 68

Mass rapes of Jewish women 40, 4243

Mass Rapes of Jewish Women vii, 3132, 34, 37, 83

Melnichenko 62

Mezhyrich 30

Miaskova 33, 49

Mironivka 47

Mizernitsky (Colonel) 49

Mlashevsky 49

Mohilev-Podolsk 49

Monastyryshche 32

Morgenthau, Henry 83

Moscow 29, 32, 68

Moshinsky, Eliezer 80

Moshny 47

Mykhailivka 45, 52

Narodnaya Gazeta 68

National Center 56, 80, 85

Niezhyn 3031, 39, 41, 43, 46, 49, 56, 70, 75, 79

Nikolai I 32, 47, 67, 76

Novy-Malyn 3031, 41, 51, 5657, 61, 63, 68

Obrukhov 45

Odeski Listak (Newspaper) 62

Odessa 4, 62, 69

Odinets, Dimitri Odinets 62, 80

Oriol 32, 86

Orlovets 47

Orthodox Church 65, 69, 72, 76

Osovsky (General) 75

Ossetians 49, 58

Ostior 30, 71

Osvag 56, 7071, 83

Ovruch 25

Palekha 51

Pale of Settlement viii, 42

Palienko 43

Pampushka (Police chief) 42, 52

Pavoloch 34

Pekar, Frume 45

People’s Socialist Party 80

Petliura, Symon Vasylyovych vii, viii, ix, x, xi, 1, 4, 1112, 20, 2225, 2830, 33, 40, 4243, 48, 53, 6667, 87

Petrovych, Yevgeni (Angel) 23, 27

Plastun Brigade 3435, 49, 58, 62, 83

Poalei-Zion 95

Podolia 23, 29, 3133, 41, 4546

Podshivalov 50

Pogroms 9394

Poland 8283

Polonsky, Antony ix

Poltava 2931, 34

Pototsky 47

Proskurov 25, 4243

Pryluk 30, 43, 49, 51, 63, 81

Pyatakov, Yuriy 22

Quiet pogroms (see also Kharkiv,Poltava and Yekaterinoslav Provinces) 16, 3032, 3839, 42, 46, 78

Ramodan 29

Razodovka 34

Red Army viii, x, 1, 32, 68, 7071, 73

Red Cross 94

Revolution of 1917 6, 40, 47, 71

Rikun Colony 48

Romashko 34

Rosava 47

Rossovo 30, 32, 40, 4243, 46, 49

Rostov 29, 5961, 64, 67, 77, 80, 87

Rozenshild von Paulin (General) 84

Rozhiv 45, 47

Rumania 32

Runtsev (Commandant) 51

Russia 22, 26, 28, 3234, 3738, 4243, 45, 49, 51, 5456, 5867, 6976, 80, 82, 8586, 95

Russian 94

Russian Civil War x, 1, 12, 43

Sakharov (Colonel) 37, 63

Savenko 7071, 74

Scheinblum 35

Schilling von Canstatt, Paul L. (Baron Schilling) 32

Schipner-Markevich (General) 75

Schwarzbard, Sholem-Shmuel ix, 34

Second Kuban Labinsk Cavalry Regiment 84

Second Soviet Regime 23

Semosenko, Ivan 43

Sharhorod 47

Shchefetilnikov (Colonel) 50

Shchepetilnikov (Colonel) 49

Shimkevich (Captain) 78

Shkuro, Andrei Grigorevich 32, 83

Shlessberg 33

Shoah (see also Holocaust) vii, viii, xi

Shpola 46, 50

Shtif, Nokhem xi, 310, 65

Shulgin, Vasiliy Vitalyevich 38, 5961, 63, 66, 70, 72, 7476, 79

Shvets, Fedir 22

Siberia 83

Skorokhod 8081

Skoropadskyi, Pavlo (Hetman of Ukraine) 22

Slashchev (General) 79

Slavutsky 35

Smila 29, 32, 54, 71, 83

Snisarenko 49, 58

Socialism 64

Sokolov, Konstantin Nikolayevich 5860, 6567, 70, 77, 83, 85

Sokolovsky 23, 43

Soviet Republic 2327, 5758, 62, 65, 69, 71

Soviets 25, 27, 41, 54

Stavyshche 32

Steblev 54

Steklov, Yuri Mikhailovich (Nakhamkes) 64, 70

Stepanets 30, 42, 52

Stepantsi 41

Struk, Ilya Timofeyevich 24, 28, 6162, 69

Sumy 30

Suvalka 82

Svetsky (Lieutenant Captain) 49, 54

Tagancha 30, 41, 47

Taganrog 59, 67

Talmud-Torah 46

Talne 46, 51

Tambov 69

Tarashcha 47

Tavrichesky 70

Tcherikover, Elias xi, 34

Tchervelenskaya 47

Terek Plastun Brigade 34, 49, 58, 62, 83

Terpilo, Danylo 23

Terror Inquisition 3839, 44, 72, 74

Tetiiv 32, 45, 49

Tiutiunik, Yurii 23

Tomashpil 29, 31, 33, 43, 46, 49, 84

Trilesy 47

Tsarist Regime 33, 40, 48, 63, 65, 67, 8182

Tsederboym, Aleksanderv (Martov) 64

Ukraine 93

Ukranian National Union 22, 56

Union for the National Unification of Russia 80, 8586

Union for the Regeneration of Russia 56, 62, 80, 85, 95

University of Petersburg 70

Usov 50

Vafniarka 84

Valk 33, 82, 95

Vasilikov 47, 51

Vasilyev (Lieutenant) 78

Vecherniye Ogni (Newspaper) 56

Veprik 41, 48

Verbka 33

Vilensky, L. B. 59

Vinitsky 52

Volchanska Partisans 51, 54, 56

Volhynia 23

Volodarka 44

Volunteer Army (see also Denikin, Anton Ivanovich) 1, 2735, 3740, 4282, 8487

Vynnychenko, Volodomyr 22

Wallenstein, Albrecht von 61, 63, 76

World War I vii, viii, 1, 46, 8, 24, 26, 33, 63, 82

World War II vii, viii, 5, 8

Yakovlev, Vadim (Captain) 49, 78

Yampol 33, 49

Yampolski 45

Yaruga 33

Yaruha 45, 47

Yekaterinoslav 3032, 39, 42, 51, 59, 67

Yelets 32, 69

Yevinson, A. I. 59

Yushchenko 57

Zabarski, Boris 44

Zangwill, Israel vii, viii

Zelbet 52

Zelenyi, Danyl Terpylo (Atamans) 23, 43

Zhitomir 25, 43, 87

Zhivodyarov (Centurion) 50

Znamenka 30

Zolochev 75

Zolotonosha 50